Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych

Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych