Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

OFERTA SKAUTFORT

 PROGRAM:

Program będzie nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz do czasów panowania króla Władysława Łokietka.

Atrakcje programowe:

1.Zwiedzanie: Maczuga Herkulesa
i zamek w Pieskowej Skale.

2.Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego, miedzy innymi” Zamek w Ojcowie, Grota Łokietka, Kapliczka na wodzie.

3.Wycieczki do Krakowa, zwiedzanie: Muzeum Sukiennice, Kopiec Piłsudskiego, ZOO, Park Wodny, spacer po Kazimierzu, Kościół na Skałce.

4.Wyprawa do Doliny Będkowskiej: Wodospad Szum, skałki Sokolica
i Iga Deotymy.

5.Zwiedzanie zamku
w Ogrodzieńcu z udziałem
w imprezie plenerowej pt Wrota czasu.

Imprezy własne:

1.Turniej rycerski.

2.Pasowanie na Rycerzy Króla Władysława Łokietka i Damy Dworu Królowej Jadwigi.

3.Zaślubiny w rytuale dworskim.

4.Karaoke, dyskoteki, kino kolonijne, konkursy artystyczne
 i zajęcia sportowe.

5.Zajęcia harcerskie.

WARUNKI BYTOWE:

Zakwaterowanie w pokojach: 2, 5, 6, 10 i 12  osobowych, łazienki z ciepłą wodą i prysznicem. Wyżywienie własne na miejscu.

 

REZERWACJA:

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia kieruje się na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ew nr telefonu 782120247.

 

WPŁATY:

Wpłaty dokonuje się na konto:

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Rudniku nad Sanem nr
32 9434 1070 2005 1500 0086 0001.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Harcerskie SKAUTFORT

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Grota Roweckiego 18

tel. 158762621, 782120247

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS:0000179904 NIP:8652365163

AL. „ŁOKIETEK 18

Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” organizuje w br Akcję Letnią na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

MIEJSCE POBYTU:     

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Łazach gmina Jerzmanowice woj małopolskie (ok. 25 km od Krakowa.Adres: Łazy 37, 32 – 048 Jerzmanowice. Droga krajowa 94 Kraków – Olkusz. Schronisko mieści się w typowym dworku polskim, otoczonym starym parkiem.Jest znakomitą bazą noclegową do poznania uroków podkrakowskich dolinek jurajskich, skałek wapiennych, grot i jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego
i
zwiedzania  Krakowa.

           TERMIN:

5 do 14 lipca  2018 r. tj 10 dni.

CENNIK:

Uczestnicy z rodzin
potrzebujących pomocy – 739, zł.

Uczestnicy z pozostałych rodzin - 878 zł. Harcerze zakwaterowani
w namiotach 681 zł. Promocje dla KM i harcerzy będą uwzględniane po otrzymaniu dotacji z KO.

 

                                                   OPIS BAZY AL. „ŁOKIETEK”


Akcja Letnia „Skautfortu” - „Łokietek 18” - będzie zorganizowana na wakacjach br w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM w Łazach, gmina Jerzmanowice. Schronisko w Łazach jest obiektem I kategorii noclegowej. Mieści się w typowym dworku polskim, otoczonym starym parkiem. Posesja jest ogrodzona, bezpieczna, pełna uroku.

 Schronisko dysponuje pokojami:2, 5, 6, 10 i 12 osobowymi. Węzły sanitarne z natryskami i ciepłą wodą znajdują się na korytarzach. Prysznice, umywalki i oczka klozetowe są  w ilości  przekraczającej potrzeby kolonii.

Schronisko posiada kuchnię, zatwierdzoną przez SANEPID, w której sporządzane będą całodobowo – przez wolontariuszy „Skautfortu” - posiłki dla uczestników Akcji: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Do dyspozycji uczestników  jest też przestronna świetlica z telewizją satelitarną i stołem bilardowym, wypożyczalnia rowerów, miejsce do rozpalania ognisk oraz boiska do piłki nożnej i siatkówki. Można również skorzystać ze znajdującego się obok schroniska pola namiotowego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Łazachjest znakomitą bazą noclegową do poznania uroków podkrakowskich dolinek jurajskich, grot i jaskiń, Ojcowskiego Parku Narodowego,czy też zwiedzania Krakowaoddalonego jedynie o 25 kilometrów. 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

I.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

 

 Forma wypoczynku [1]

        x     Kolonia

ž        Zimowisko

ž        Obóz

ž        Biwak

ž        Półkolonia

ž        inna forma wypoczynku: nie dotyczy

                                                    

 

2. Termin wypoczynku: 5.07.2018 r. – 14.07.2018 r.

 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Łazach gmina Jerzmanowice woj małopolskie (ok. 25 km od Krakowa). Adres: Łazy 37, 32 – 048 Jerzmanowice. Droga krajowa 94 Kraków – Olkusz. Tel komendanta Akcji: 78 21 20 247, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym[2]: nie dotyczy

 

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: nie dotyczy

 

Rudnik nad Sanem, dnia 4 maja 2016 r.                                                                       

 (miejscowość, data)                                                                        

 (podpis organizatora wypoczynku)


II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..………..………

2. Imiona i nazwiska rodziców

………………………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………

3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….………..………………………..

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców[3]

………………………………………………………………………………………………………….……..

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..…………………………………………………………………………………………………..

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności                        o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

tężec ………………………………………………………………………………………………………….

błonica ………………………………………………………………………………………………………

dur …………………………………………………………………………………………………….…….

inne …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

.........................................                                ...................................................................................................

     (data)                                                                    (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)


III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

ž        zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

ž         odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.........................................                                             ....................................................................................

           (data)                                                                                      (podpis organizatora wypoczynku)


IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał ........................................................................................................................................

(adres miejsca wypoczynku)

 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) .....................................

 

.........................................                                             ....................................................................................

     (data)                                                                                              (podpis kierownika wypoczynku)


V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH        W JEGO TRAKCIE

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.........................................                                           ....................................................................................

    (miejscowość, data)                                                                 (podpis kierownika wypoczynku)

 


VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.........................................                                               .................................................................................... (miejscowość, data)                                                                     (podpis wychowawcy wypoczynku/

 [1] Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

[2]W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym

[3]W przypadku uczestnika niepełnoletniego

 

 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
AL. „ŁOKIETEK 18”
W ŁAZACH
JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHWSKA

 

                                   

WYKAZ RZECZY DO  ZABRANIA:

                                                                  

1.  Legitymacja szkolna,

2.  Imienna Karta Dużej Rodziny (jeśli posiada),

3.  Śpiwór i poszewka na poduszkę,

4.  Obuwie turystyczne na wycieczki ( dwie pary na zmianę),

5.  Mały plecaczek na wycieczki,

6.  Obuwie zmienne do chodzenia po szkole,

7.  Dres sportowy,

8.  Długie spodnie,

9.  Ciepły sweter,

10.Bielizna i skarpety na zmianę ( kilka par),

11.Inna odzież wg uznania,

12.Okrycie przeciwdeszczowe,

     13.Nakrycie głowy – przed słońcem,

14.Strój kąpielowy, czepek,

15.Klapki plastikowe pod prysznic,

16.Przybory do mycia,    

17.Przybory do pisania,

18. Krem z filtrem,

19. Przyjmowane leki, plus aviomarin w wypadku choroby  

      lokomocyjnej,

20. Stroje do programu patriotycznego: chorągiewka, min 1 biała
      i  1 czerwona rzecz w zestawie garderoby.

21.Śpiewniki, małe instrumenty muzyczne (w miarę posiadania),

22. Pomysł na nazwę oraz na okrzyk drużyny - nawiązujący do epoki króla Władysława Łokietka, lub okresu I wojny światowej
i walk o niepodległość,

     23.Dobry humor.

                                                   WYJAZD I POWRÓT.

 

 Wyjazd na akcję nastąpi w dniu:  5 lipca 2018 o godz. 7.00 - spod biura Szczepu i „Skautfortu” ul Grota Roweckiego 18, w Rudniku n.S.

Powrót zaplanowano w dniu: 14 lipca 2016 r. ok. godz. 19.00 - na przystanek PKS w Rudniku n.S.

                                                       Do zobaczenia…

 

 

                                                                 kom AL. Anna Korasiewicz, tel 782120247