Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontariuszy z Koła Caritas

W ramach działalności koła Caritas przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy młodzież szkolna wraz z nauczycielkami wykonuje stroiki świąteczne. W tygodniu przedświątecznym odwiedza samotnych i opuszczonych mieszkańców Chochołowa roznosząc przygotowane stroiki i składając świąteczne życzenia. Świąteczne stroiki dostarczono także mieszkańcom Domu Seniora nad Młynem w Czarnym Dunajcu.

2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez...
2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas 2020.12.16 Roznoszenie stroików świątecznych przez wolontraiuszy z Koła Caritas

Informacja dla rodziców

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

„Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.”

Dlatego prosimy Rodziców o zgłaszanie  potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej, uczniów uczęszczających do klas I- III.  Godziny pracy świetlicy będą podane po zebraniu  informacji  od rodziców.

 

Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie funkcjonowania szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarny Dunajec od dnia 26 października 2020r.

Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec

w sprawie funkcjonowania szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 w Gminie Czarny Dunajec od dnia 26 października 2020r.

 

Drodzy uczniowie i rodzice, decyzją rządu RP, od poniedziałku (26 października 2020 r.) klasy od IV do VIII przechodzą na tryb zdalnego nauczania. Bardzo prosimy o częste sprawdzanie dziennika elektronicznego. Będą tam podawane wszystkie szczegóły i dalsze wytyczne związane z nauczaniem zdalnym. W dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu Wójta Gminy z dyrektorami szkół zapadła decyzja, że nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne ze szkół, tak aby mieli dostęp do niezbędnego im sprzętu do pracy zdalnej (internet, laptop, komputer stacjonarny).

Klasy I-III oraz przedszkole i oddziały przedszkolne funkcjonują dalej w trybie nauki stacjonarnej.


Uprzejmie prosimy, aby rodzice w poniedziałek 26 października 2020r.) w godzinach
od 8:00-12:00 zgłaszali do dyrektorów poszczególnych placówek lub wychowawców zapotrzebowanie związane z koniecznością zapewnienia laptopów, tabletów lub komputerów, które będą wykorzystane przez uczniów do pracy zdalnej. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez dyrektorów szkół.

Jak wynika z komunikatu MEN dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów
w szkole). Bardzo prosimy również tutaj o ustalenie zasad z dyrektorem szkoły.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH NUMERÓW TELEFONÓW:

I. ORGAN PROWADZĄCY

1. Gmina Czarny Dunajec- (18) 281 35 40

2. Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu- (18) 521 36 80

II. KURATORIUM OŚWIATY

1. w Krakowie- (12) 448 11 10

2. Delegatura w Nowym Targu-  (18) 26 496 31, (18) 26 633 62

III. PAŃSTWOWY POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TAGU-

tel. (+48 )18 266-29-14; 18 266-31-65

IV.  SŁUŻBY MEDYCZNE alarmowy 999

1. Szpital w Nowym Targu +48 18 263 30 00

 

2. Pogotowie Ratunkowe- 999

2020.10.06 Wyjazd uczniów klasy VII i VIII do Auschwitz i do Wadowic

„Brakuje słów, aby oddać to, co tam zobaczyliśmy, przeżyliśmy i zapamiętamy na zawsze”

Wyjazd uczniów klasy VII i VIII do Auschwitz – Birkenau trudno opisać w kategoriach relacji z wycieczki. Nawet zapisane na kartkach refleksje uczestników można najlepiej streścić krótkim stwierdzeniem jednego z uczniów: „Brakuje mi słów, aby oddać to, co tam zobaczyliśmy, przeżyliśmy i zapamiętamy na zawsze.”

Dzień 6 października z pewnością głęboko zapisał się w naszej pamięci poprzez konfrontacje wyobrażeń o okrucieństwach zadanych w obozach zagłady, a widokiem jednego z takich miejsc  - miejsc, w których tak dotkliwie wybrzmiewają słowa Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”… O tym, jak okrutny był to los mogliśmy sie przekonać, wędrując między obozowymi  blokami i barakami, patrząc na odebrane więźniom przedmioty codziennego użytku, spoglądając na zachowane zdjęcia i rysunki… A potem stanęliśmy przy ścianie śmierci obok bloku 11. Teraz wypełnia to miejsce przenikliwa cisza, a kiedyś… Trudno wyrazić w słowach przeżycia, które towarzyszyły nam także w takich miejscach jak komora gazowa czy krematorium.   Okrucieństwo wojenne odkrywało przed nami kolejne swoje oblicza…

Dzięki naszej wspaniałej pani przewodnik, mogliśmy się także dużo dowiedzieć o niezwykłych bohaterach Auschwitz, takich jak chociażby: Witold Pilecki, św. Maksymilian Maria Kolbe, Anna Smoleńska, Bronisław Czech i wielu innych. Swą postawą udowodnili, że nawet w takim „piekle Auschwitz”, piekle dehumanizacji i brutalności, można zachować się godnie.

Nasz pobyt w Auschwitz, począwszy od bramy „Arbeit macht frei”, aż po przejście przez „Bramę śmierci” i wędrowanie wzdłuż rampy w Birkenau był wyrazem pamięci i hołdu młodego pokolenia dla wszystkich ofiar tego obozu zagłady – jednego z wielu założonych przez Niemców na terenie całej Europy. Był także niemym naszym  wezwaniem: „Nigdy więcej wojny!”. 

W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy jeszcze Wadowice. A następnego dnia pełni wrażeń i głębokich przeżyć wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków.

 

Czytaj więcej...

Gofry dla Afryki

Uczniowie klasy naszej Szkoły wpadli na pomysł akcji charytatywnej. W ramach wsparcia młodzieży w Afryce, nasi uczniowie upiekli i sprzedawali gofry, z których to dochód został przeznaczony w całości na pomoc dwóm dziewczynkom zaadoptowanym przez naszą Szkołę.

Akcja ta pięknie wpisała się w Tydzień Wychowania w naszej Szkole, który w tym roku obchodziliśmy pod hasłem Budujemy więzi. Warto podkreślić, iż owo budowanie więzi, które było szczególnie rozważane podczas tegorocznego tygodnia, zostało przez uczniów podjęte na 3 wymiary. Z jednej strony budowali więź z Panem Jezusem, którego dostrzegli w potrzebie służby na rzecz drugiego człowieka, zgodnie z tekstem Mt 25, 31-46. Z drugiej strony budowali więzi między sobą, gdyż taka akcja wymagała od nich wspólnego działania, a nic tak nie integruje młodzieży jak wspólne działanie. Po trzecie młodzież popatrzyła szerzej na świat, bo dostrzegła także osoby pochodzące z innego kontynentu i innej kultury.

Takie trójwymiarowe podejście do budowania więzi jest pięknym świadectwem miłości do bliźniego, ale także do samego siebie, gdyż postawa służby jest trudna dla młodego człowieka, więc tym bardziej powinniśmy się cieszyć, iż młodzi ludzie zaproponowali takie wydarzenie, o tak szerokim zakresie, gdyż jest to dowodem, iż uczniowie naszej Szkoły coraz bardziej stają się otwarci na drugiego człowieka, niekoniecznie mieszkającego lub żyjącego obok nas.

Poza wymiarem edukacyjnym i wolontariatem, był to dla naszych uczniów czas zabawy podczas pieczenia gofrów. Uśmiech na twarzy dziecka, które służy drugiemu człowiekowi to nadzieja dla naszego świata… 

Gratulacje dla uczniów i uczennic klasy ósmej, 

za pomysł i organizację sprzedaży gofrów w naszej szkole

2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki
2020.09.16-17 Gofry dla Afryki 2020.09.16-17 Gofry dla Afryki

Informacja o bezpłatnych warsztatach dla rodziców na terenie Gminy Czarny Dunajec

Dzieci naszą przyszłością

 

 

Trwa nabór na warsztaty dla rodziców

Spotkania powstały z myślą o rodzicach, którzy z troską i miłością chcą pomagać dzieciom w radzeniu sobie  z trudnościami przez głębokie relacje. Zawarte w nich pomysły, narzędzia i ćwiczenia mogą być przydatne każdemu w spotkaniu z  drugim człowiekiem a jednocześnie być inspiracją do dalszych poszukiwań i rozwoju.

 

Ponadto pomagają:

- budować relacje w duchu podmiotowości i dialogu,

- rozwijać swoje umiejętności wychowawcze również na poziomie noetycznym,

- w dążeniu ku budowaniu realnego poczucia wartości dziecka,

- stawać się bardziej świadomym, czy słowa, które wypowiadam do dziecka, budują czy rujnują,

- umiejętnie  zachęcać dzieci do współpracy,

- efektywnie, lecz bez przemocy egzekwować wymagania wobec dziecka,

- nazywać i wychowywać uczucia

 

Program składa się  z 10 spotkań, prowadzonych w formie warsztatowej, które  trwają 3 godziny dydaktyczne.

1.      Jak widzę swoje dziecko,  języki miłości, oraz skutki pustego zbiornika.

2.      Akceptacja a oczekiwania – o akceptacji siebie i swojego dziecka, co się dzieje kiedy nie akceptujemy siebie i swojego dziecka. Od masek i zbroi do odkrycia skarbu.

3.      Dwa skrzydła – wymagania  i afirmacja oraz  granice.

4.      Ku wolności  – wstęp do uczuć, kiedy uczucie zamyka mnie na spotkanie a kiedy skupia mnie na moim bólu.

5.      Komunikacja budująca i rujnująca.

6.      Współpraca i samodzielność  jako  przestrzeń do rozwoju.

7.      Nie pod przymusem nie ze strachu – czyli o karze, czego uczy kara a czego konsekwencja.

8.      Od uciekania do rozwiązania – czyli o rozwiązywaniu problemów.

9.      Etykietki co robią i jak na nas mogą wpływać.  

10.  Dobra pochwała – co powinna mówić pochwała, o czym informować, jak chwalić by nie wpędzać dziecka w porównywanie ale budować jego realne poczucie wartości.

 

Spotkania odbywają się w gminach:  Lipnica Wielka, Czarny Dunajec, Lubień od września do grudnia 2020 roku, obowiązują zapisy.

Zajęcia są bezpłatne  finansowane z małopolskiego budżetu obywatelskiego, prowadzone w małych grupach 12 osobowych.

Osoba Kontaktowa Maria Urbańczyk : 664617441 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie https://www.radosnyrodzic.org/aktualnosci

2020.09.11 Wycieczka na Gęsią Szyję

 

Tradycyjnie, co roku uczniowie naszej szkoły są zapraszani na wycieczkę górską przez pana Ryszarda Stanka – przewodnika tatrzańskiego z Chochołowa. Tym razem program wycieczki obejmował: Mszę Św. na Wiktorówkach, odprawioną przez księdza kanonika Władysława Kosa, wejście na Rusinową Polanę i Gęsią Szyję. Uczestnicy wycieczki, po dniu pełnym pięknych widoków górskich i przygód nad Potokiem Waksmundzkim, wrócili zmęczeni, ale z pewnością zadowoleni z wyprawy.

Czytaj więcej...

Informacja – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 z zachowaniem zaostrzonych reguł sanitarnych

Spotkania uczniów klas 0-8 z wychowawcami w salach lekcyjnych w dniu 01.09.2020 r.:

9.00 – kl. VII, VIII

9.30 – kl. V, VI

10.00 – kl. III, IV

10.30 – kl. „0”, I, II

W tym dniu wypożyczane będą podręczniki, dlatego proszę wziąć ze sobą plecaki, aby móc je zabrać.

 

Tylko uczniowie klasy „0” mogą wejść do budynku szkolnego z jednym z rodziców (dorośli obowiązkowo zasłaniają nos i usta i dezynfekują ręce)

 

Poszczególne klasy wchodzą do budynku szkolnego:

Wejście nr 1 (główne drzwi) – kl. I, II, III, VI

Wejście nr 2 (przez jadalnię) – kl. IV, V

Wejście nr 3 (przez wejście do sali gimnastycznej) – kl. „0”, VII, VIII

 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego – piątek 04.09.2020 r. o godzinie 18.00

 

Świadectwa z wyróżnieniem

W roku szkolnym 2019/2020 świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: 

klasa IV: Anna Bobak, Wojciech Wróbel

klasa V: Gabriela Bazińska, Franciszek Bieniasz, Marcin Bobak, Tomasz Michalczak, Krystian Wawrzyniak, Magdalena Zborowska

klasa VI: Wiktoria Bazińska, Krzysztof Bobak, Magdalena Bzdyk-Bator, Piotr Czech, Weronika Kmin, Mateusz Maciusiak, Kazimierz Michniak, Edyta Wetula

klasa VII: Paulina Barnowska, Dorota Leśniak, Kamil Stopka

klasa VIII: Karolina Bzdyk-Bator, Alicja Szuma

 

Stypendia motywacyjne otrzymali: Anna Bobak, Marcin Bobak, Wiktoria Bazińska, Piotr Czech, Dorota Leśniak, Alicja Szuma, Weronika Kmin, Tomasz Michalczak, Gabriela Bazińska, Mateusz Maciusiak, Kazimierz Michniak