Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj

 

176 ROCZNICA PORUSEŃSTWA CHOCHOŁOWSKIEGO

 

„Przeszłość jest po to, żeby się z niej uczyć, nie po to, żeby nią żyć”.

 

 

 

         Co zatem przekazują nam patroni? Jakie przesłanie płynie do nas, do Was, drodzy uczniowie, od przodków, którzy 176 lat temu  podnieśli oręż przeciw zaborcom - chycili za kosy   i za rombanice, by bronić swoich praw?”

 

         To ważne pytanie skierowała do młodzieży, a także do nas wszystkich obecnych Chochołowian i zebranych gości pani Dyrektor Joanna Kowalik z okazji 176 rocznicy Powstania Chochołowskiego. Podkreślając, że „współcześnie patriotyzm niejedno ma oblicze. Dla jednych to znajomość historii narodu polskiego i duma z osiągnięć przodków, dla innych troska   o dzisiejszy język i kulturę, dbałość o polską ziemię, o naturę, o środowisko, (…) odpowiedzialność, uczciwość i honor Polaka, rzetelna praca i płacenie podatków albo kibicowanie naszym sportowcom- te przykłady patriotyzmu można mnożyć… ”.

 

Zwracała się do uczniów ze słowami: „każdy wybiera teraz i wybierze w przyszłości swój własny model patrioty. Wzorców znajdziemy wiele i w literaturze, i w historii. (…) Nasi patroni pokazali, jak walczyć o dobro swojej ojczyzny zbrojnie.

 

Czasy dziś niespokojne, życzmy sobie, abyśmy nie musieli dosłownie  iść w ich ślady, by Wasz patriotyzm wyrażał się dążeniem do wiedzy, do własnego rozwoju, do umiejętności wspólnej pracy.”

 

 

 

         Obchody rocznicowe tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą i złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstania Chochołowskiego.

 

Rocznica powstania uświetniona została programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, którego scenariusz przygotowała pani Halina Tylka.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: Wójt Gminy Czarny Dunajec pan Marcin Ratułowski, przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec pan Tadeusz Czepiel z radnymi, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego pani Iwona Wontorczyk, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec pani Małgorzata Kulawiak, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny pan wizytator Bronisław Stoch, przedstawiciele Wspólnot Leśnej 8 Wsi Uprawnionych, Związku Podhalan w Chochołowie, Cichem, Dzianiszu, Witowie, Ochotniczej Straży Pożarnej, Muzeum Tatrzańskiego.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

         Dla upamiętnienia naszych patronów szkoła zorganizowała konkursy:
dla uczniów z terenu gminy - konkurs plastyczny pod hasłem Moja mała ojczyzna- Podhale, a także nasze wewnętrzne: oddział przedszkolny i klasa I przygotowały Plakat „Powstanie Chochołowskie okiem młodego Polaka”, uczniowie klas 2-4  rozwiązywali krzyżówkę obejmującą podstawową wiedzę na temat przebiegu „poruseństwa” chochołowskiego 1846, dla klasy 4 i 5 pani Halina Mitoraj przygotowała quiz wiedzy o patronach szkoły na podstawie książki Janusza Andrusikiewicza   pt. „Poruseństwo Chochołowskie 1846 r.”, konkurs czytelniczo- historyczny „Powstanie chochołowskie- geneza, przebieg i znaczenie” dla klas 7-8.

 

 

 

         Wyrażamy nasze gorące podziękowanie dla darczyńców, którzy stali się fundatorami nagród dla uczniów w w/w konkursach.  Serdeczne podziękowania:

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, współorganizatorowi uroczystości obchodów 176 rocznicy Powstania Chochołowskiego

 

Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Czarnym Dunajcu

 

Firmie BLACH-BUD oraz GRUPIE JMJ Zborowscy państwu Janinie i Józefowi Zborowskim

 

Firmie Chochołowskie Termy

 

Firmie Handlowo- Usługowej państwu Anecie i Andrzejowi Zychom

 

Firmie Bąk-Drew panu Józefowi Bąkowi

 

Firmie Lewiatan Chochołów państwu Krystynie i Maciejowi Miętusom

 

Związkowi Podhalan oddział w Chochołowie

 

Sołtysowi Chochołowa panu Maciejowi Szwajnosowi

 

 

 

         Podziękowania paniom Beacie Styrczuli i Teresie Pilch- Wójciak oraz panom Markowi Barnowskiemu i Józefowi Stękale za ich wkład w przygotowanie tego wyjątkowego dla Chochołowa święta.

 

 

 

            Szczególne podziękowania dla niezastąpionej Radzie Rodziców za ich bezcenną pomoc i niezawodną współpracę, a także dla pracowników niepedagogicznych          i wszystkich nauczycieli za ich udział w organizacji obchodów rocznicowych.

 

 

 

         I na koniec wielki aplauz dla muzykantów za piękną oprawę muzyczną!!!

 

 

 

2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj