Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Chochołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony www.spchocholow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.03.2024 r.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         niektóre zdjęcia z wcześniejszych wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

·         dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

 Informacje dodatkowe – strona posiada

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Knapczyk, adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż
w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Przystanek

 

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej (500 m). Trasa do szkoły jest bezpieczna i prowadzi chodnikiem. 

 

Parking

 

Za budynkiem hali sportowej wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast przed budynkiem szkoły dla rodziców z dzieckiem oznakowane zgodnie z przepisami.

 

Wejście do budynku

 

·         Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony drogi przejazdowej,
a drugie w budynku sali sportowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia do budynku sali sportowej znajduje się podjazd dla wózków.

 

·         Brak oznaczeń fakturowych schodów zewnętrznych natomiast oznaczono je kontrastowo.

 

·         Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

·         Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku.

 

·         Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym.

 

Schody wewnętrzne

·         Schody są równe, proste i mają taki sam kształt.

·         Wyposażone są w poręcze, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

·         Schody są oznaczone kontrastowo.

·         W budynku brak windy.

·         Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji.

 

Ciągi komunikacyjne

 

1) Wszystkie korytarze mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm).

2) Korytarze są wolne od przeszkód.

3) Korytarze nie są oznakowane kontrastowo.

4) Drzwi wewnętrzne są odpowiednio skontrastowane.

5) Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

 

Klasy i pomieszczenia

 

1) W klasach jest dobra akustyka.

2) Klasy mają regularny kształt.

3) Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny.

4) Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła.

5) Zastosowano odpowiednią kolorystykę- kontrast drzwi w stosunku do ścian.

6) Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz, co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

7) W budynku znajdują się oznaczenia symboliczne (piktogramy).

8) Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

 

 

Łazienka i toaleta

 

1) W budynku, obok sali gimnastycznej znajduje się jedna toaleta dla osób
z niepełnosprawnościami.

2) W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

3) W toalecie brak przycisku alarmowego.

 

Bezpieczeństwo i ewakuacja

 

1) Dla szkoły stworzono alternatywny sposób ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

2) Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

3) W budynku brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.

4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a.

5) Wzdłuż ciągów komunikacyjnych płaszczyzny poziome są dobrze skontrastowane.

6) W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

7) Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

8) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

9) W szkole jest pętla indukcyjna – w ciągu godziny od zgłoszenia jesteśmy w stanie zapewnić niezbędne urządzenie.

10) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

Planujemy w najbliższym czasie wykonać oznaczenie sal dogodne dla osób słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.