Ksiądz Józef Leopold Kmietowicz

Urodził się w Starym Sączu 14 listopada1819 roku. Miał dwóch braci i siostrę, która wstąpiła do klasztoru ss. Klarysek. Kmietowiczowie bardzo dbali o staranne wykształcenie dzieci. Po maturze Józef Leopold podjął studia z zakresu filozofii w Kolegium Pijarów w Podolińcu. Mimo wątłego zdrowia udało mu się ukończyć czteroletnie studia teologiczne i wiosną 1843 roku otrzymał z rąk biskupa Józefa Grzegorza Wojtarowicza święcenia kapłańskie. Został skierowany do parafii do Dobrej koło Limanowej, gdzie objął posadę wikariusza .

Czytaj więcej...

Jan Kanty Andrusikiewicz

Urodzony w 1815 r., syn organisty w Gdowie w obwodzie bocheńskim. Jako szesnastoletni chłopak wziął udział w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wrócił do Galicji gdzie był organistą i nauczycielem w Staniątkach i w Rychwałdzie. W 1834 r. przybył do Chochołowa mianowany organistą i nauczycielem szkółki parafialnej. W ciągu 12 lat rozwinął żywą działalność społeczną i oświatową. Jego własna biblioteka, licząca 700 książek, służyła całej ludności miejscowej. Równocześnie prowadził bez żadnego wynagrodzenia chłopom proces z baronem Borowskim, pisał im prośby i skargi. Był to typowy "burzyciel" chłopów, broniący ich przed uciskiem, pomagający im w walce z wyzyskiem obszarnika.

Czytaj więcej...

Ksiądz Michał Głowacki

Ks. Michał Stanisław Głowacki ”Świętopełk” (1804-1846) był jednym z głównych organizatorów powstania narodowego na Podhalu, które przeszło do historii jako powstanie chochołowskie. W jego wyniku został aresztowany i zmarł w nowosądeckim więzieniu.

Michał Głowacki już jako gimnazjalista posiadał kilkusettomowy księgozbiór, który zawierał zakazane książki historyczne i literaturę piękną, będące wówczas narzędziem obrony przed utratą tożsamości narodowej. Udostępniając swe skarby kolegom w germanizujących gimnazjach w Tarnowie i w Nowym Sączu, chcąc nie chcąc prowadził pośród nich działalność narodową.

Czytaj więcej...

Jan Krzeptowski - Sabała

Sabała

Góral podhalański, żył w latach 1809-1894, słynny ludowy gawędziarz, muzykant i myśliwy. Pochodził z arystokratycznej rodziny zakopiańskiej Gąsieniców, po przodkach swoich odziedziczył rozum życiowy, sztukę pożycia z ludźmi, zmysł praktyczny, towarzyskość.

Czytaj więcej...