Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Informacja

Program zajęcia sportowe - Wakacje 2022 w Gminie Czarny Dunajec

 

Drogie dzieci, rodzice

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o zajęciach sportowych w ramach Programu zajęć sportowych - Wakacje 2022
w Gminie Czarny Dunajec
informujemy, że po zebraniu deklaracji od zainteresowanych zajęcia lub treningi sportowe:

 

 

zajęcia będą prowadzone w miesiącach lipiec i sierpień; zajęcia prowadził będzie nauczyciel wychowania fizycznego;

zajęcia będą prowadzone wyłącznie w grupie wiekowej 3-5 klasa szkoły podstawowej;

 

UWAGA! W sprawie terminów, tematyki zajęć oraz innych spraw organizacyjnych skontaktuje się z rodzicami/ opiekunami  organizator lub prowadzący!

 

Istnieje możliwość rozszerzenia zajęć o dodatkową grupę, w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych (minimum 5) przed końcem miesiąca lipca!

 

 

 

Życzenia

2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

 

Dzień Liczby Pi

 

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Także w naszej szkole podczas lekcji matematyki uczniowie poznawali ciekawostki dotyczące ludolfiny.

 

Słuchaliśmy hymnu liczby pi, czytaliśmy wiersze o tej niezwykłej liczbie i szukaliśmy naszych dat urodzenia w niej ukrytych. Dowiedzieliśmy się także, kto jest rekordzistą w zapamiętywaniu cyfr rozwinięcia dziesiętnego i kolorowaliśmy spiralę utworzoną z cyfr  ludolfiny.

2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 2022.03.14 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

 

2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za zbiórkę

 
PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z Chochołowa oraz Szkole Podstawowej nr 1 z Czerwiennego za podzielenie się zasobami podczas szkolnej akcji charytatywnej zorganizowanej przez uczniowskie Koło Caritas na rzecz sierot ze zniszczonego działaniami wojennymi Żytomierza. Dzieci trafiły do naszej gminy 7 marca i przebywają wraz z opiekunami w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
Podziękowania dla pana Dominika Michniaka za transport i pomoc przy rozładunku darów.
2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za ...
2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za zbiórkę 2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za zbiórkę
2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za ...
2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za zbiórkę 2022.03.11 Solidarni z Ukrainą - podziękowania za zbiórkę

 

Solidarni z Ukrainą

Szkolne Koło Caritas organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci, głównie sierot z niszczonego Żytomierza na Ukrainie. Dzieci te zamieszkały w gminnym hotelu w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu. Zbieramy m.in. zeszyty, kredki, flamastry, bloki, papiery kolorowe, kleje, przyrządy geometryczne, bibułę, kolorowanki, maskotki. Prosimy, aby rzeczy te nie były zniszczone. Zbiórkę przeprowadzają wolontariusze naszej szkoły do dnia 10 marca 2022 r. (czwartek).

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO SEKRETARKI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki

od 21 marca 2022 r.

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich,

34-513 Chochołów 184b

Kontakt: 182757408

1.  Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie min. średnie   (matura)

2.      Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

3.      Dobra organizacja czasu i pracy, dokładność, inicjatywa, operatywność oraz zdolności interpersonalne

4.      Umiejętność pracy pod presją czasu

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      kompleksowe prowadzenie sekretariatu szkoły

2.      dbanie o dobry wizerunek szkoły

3.      obsługa korespondencji i kontrola obiegu dokumentów

4.      obsługa urządzeń biurowych

5.      przyjmowanie interesantów

6.      organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe

7.      czynne włączanie się w realizację statutowych zadań szkoły

3.  Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) List motywacyjny,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 

4.  Miejsce składania dokumentów: osobiście w sekretariacie szkoły

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).”

2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj

 

176 ROCZNICA PORUSEŃSTWA CHOCHOŁOWSKIEGO

 

„Przeszłość jest po to, żeby się z niej uczyć, nie po to, żeby nią żyć”.

 

 

 

         Co zatem przekazują nam patroni? Jakie przesłanie płynie do nas, do Was, drodzy uczniowie, od przodków, którzy 176 lat temu  podnieśli oręż przeciw zaborcom - chycili za kosy   i za rombanice, by bronić swoich praw?”

 

         To ważne pytanie skierowała do młodzieży, a także do nas wszystkich obecnych Chochołowian i zebranych gości pani Dyrektor Joanna Kowalik z okazji 176 rocznicy Powstania Chochołowskiego. Podkreślając, że „współcześnie patriotyzm niejedno ma oblicze. Dla jednych to znajomość historii narodu polskiego i duma z osiągnięć przodków, dla innych troska   o dzisiejszy język i kulturę, dbałość o polską ziemię, o naturę, o środowisko, (…) odpowiedzialność, uczciwość i honor Polaka, rzetelna praca i płacenie podatków albo kibicowanie naszym sportowcom- te przykłady patriotyzmu można mnożyć… ”.

 

Zwracała się do uczniów ze słowami: „każdy wybiera teraz i wybierze w przyszłości swój własny model patrioty. Wzorców znajdziemy wiele i w literaturze, i w historii. (…) Nasi patroni pokazali, jak walczyć o dobro swojej ojczyzny zbrojnie.

 

Czasy dziś niespokojne, życzmy sobie, abyśmy nie musieli dosłownie  iść w ich ślady, by Wasz patriotyzm wyrażał się dążeniem do wiedzy, do własnego rozwoju, do umiejętności wspólnej pracy.”

 

 

 

         Obchody rocznicowe tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą i złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstania Chochołowskiego.

 

Rocznica powstania uświetniona została programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, którego scenariusz przygotowała pani Halina Tylka.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: Wójt Gminy Czarny Dunajec pan Marcin Ratułowski, przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec pan Tadeusz Czepiel z radnymi, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego pani Iwona Wontorczyk, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec pani Małgorzata Kulawiak, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny pan wizytator Bronisław Stoch, przedstawiciele Wspólnot Leśnej 8 Wsi Uprawnionych, Związku Podhalan w Chochołowie, Cichem, Dzianiszu, Witowie, Ochotniczej Straży Pożarnej, Muzeum Tatrzańskiego.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

         Dla upamiętnienia naszych patronów szkoła zorganizowała konkursy:
dla uczniów z terenu gminy - konkurs plastyczny pod hasłem Moja mała ojczyzna- Podhale, a także nasze wewnętrzne: oddział przedszkolny i klasa I przygotowały Plakat „Powstanie Chochołowskie okiem młodego Polaka”, uczniowie klas 2-4  rozwiązywali krzyżówkę obejmującą podstawową wiedzę na temat przebiegu „poruseństwa” chochołowskiego 1846, dla klasy 4 i 5 pani Halina Mitoraj przygotowała quiz wiedzy o patronach szkoły na podstawie książki Janusza Andrusikiewicza   pt. „Poruseństwo Chochołowskie 1846 r.”, konkurs czytelniczo- historyczny „Powstanie chochołowskie- geneza, przebieg i znaczenie” dla klas 7-8.

 

 

 

         Wyrażamy nasze gorące podziękowanie dla darczyńców, którzy stali się fundatorami nagród dla uczniów w w/w konkursach.  Serdeczne podziękowania:

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, współorganizatorowi uroczystości obchodów 176 rocznicy Powstania Chochołowskiego

 

Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Czarnym Dunajcu

 

Firmie BLACH-BUD oraz GRUPIE JMJ Zborowscy państwu Janinie i Józefowi Zborowskim

 

Firmie Chochołowskie Termy

 

Firmie Handlowo- Usługowej państwu Anecie i Andrzejowi Zychom

 

Firmie Bąk-Drew panu Józefowi Bąkowi

 

Firmie Lewiatan Chochołów państwu Krystynie i Maciejowi Miętusom

 

Związkowi Podhalan oddział w Chochołowie

 

Sołtysowi Chochołowa panu Maciejowi Szwajnosowi

 

 

 

         Podziękowania paniom Beacie Styrczuli i Teresie Pilch- Wójciak oraz panom Markowi Barnowskiemu i Józefowi Stękale za ich wkład w przygotowanie tego wyjątkowego dla Chochołowa święta.

 

 

 

            Szczególne podziękowania dla niezastąpionej Radzie Rodziców za ich bezcenną pomoc i niezawodną współpracę, a także dla pracowników niepedagogicznych          i wszystkich nauczycieli za ich udział w organizacji obchodów rocznicowych.

 

 

 

         I na koniec wielki aplauz dla muzykantów za piękną oprawę muzyczną!!!

 

 

 

2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego...
2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj 2022.02.21 176. rocznica Powstania Chochołowskiego fot. Piotr Duraj

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA MAŁA OJCZYZNA- PODHALE”

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie.

 

Konkurs pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

 

W dniu 17.02.2022r. jury w składzie:

 

·       Jan Zięder - rzeźbiarz

 

·       Zofia Kierkowska – nauczyciel plastyki

 

·       Barbara Zastawnik – nauczyciel plastyki  

 

oceniło 30 prac plastycznych w czterech grupach wiekowych.

 

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

Grupa I – dzieci z przedszkola – kl. ,,0”

 

I miejsce – Julia Sęk SP Podczerwone 43/45 pkt

 

II miejsce – Kornelia Zarycka SP Ratułów 39/45 pkt

 

III miejsce – Aleksandra Polaczek ZP Chochołów 33/45

 

                      Joanna Lipień SP nr 1 Czerwienne

 

wyróżnienie – Wiktoria Cholek SP Podszkle 33/45

 

 

 

Grupa II - uczniowie klas I – III

 

I miejsce – Adrian Łaś SP Odrowąż 43/45 pkt

 

II miejsce – Oliwia Ratułowska SP Ratułów 42/45 pkt

 

III miejsce – Filip Łowisz SP Podczerwone 41/45 pkt

 

wyróżnienie – Emilia Komperda SP nr 3 Ciche 40/45 pkt

 

                         Karolina Miętus SP Ratułów

 

 

 

Grupa III - uczniowie klas IV – VI

 

I miejsce – Julia Szuba SPSK Stare Bystre 43/45 pkt

 

II miejsce – Roksana Tomala SP Odrowąż 39/45 pkt

 

III miejsce – Jakub Tylka SP Chochołów 38/45 pkt

 

 

 

Grupa IV - uczniowie klas VII – VIII

 

I miejsce – Filip Bocoń SP Podczerwone 44/45 pkt

 

II miejsce – Grzegorz Krupa SP Chochołów 42/45 pkt

 

III miejsce – Kamil WitosSP Odrowąż 38/45 pkt

 

wyróżnienie – Piotr Czech ZP Chochołów 35/45 pkt

 

 

Jury serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom i uczniom za wkład pracy włożony w przygotowanie prac do konkursu i malownicze przedstawienie swojej małej Ojczyzny.

 

 

 

2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu

 

GRATULUJEMY SUKCESU!!!

 

       Z ogromną satysfakcją przekazujemy informację o wielkim sukcesie naszych uczniów w Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu.

Wiktoria Bazińska z klasy 8 i Nadia Skorusa z kl. 5 zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Józef Tylka z klasy 6 i Jakub Tylka z kl. 4 zdobyli wyróżnienie.

 

Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów i ogromne podziękowania dla nauczycieli, którzy ich przygotowali do konkursu: pani Haliny Tylki, Kazimiery Lei i Moniki Zawodniak.

 

WIELKIE BRAWA!!!

2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów...
2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu 2022.02.11 Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu