Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Grono Pedagogiczne

KIEROWNICTWO SZKOŁY:
Joanna Kowalik - dyrektor


Nauczyciel oddziału zerowego:
Ewa Rosińska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Kazimiera Leja - klasa I

Katarzyna Sęk - klasa II

Halina Stołowska - klasa III

 Nauczyciele języka polskiego:

Joanna Kowalik

Halina Tylka

Monika Zawodniak

Nauczyciel matematyki:
Karolina Leśniak


Nauczyciel języka angielskiego:
Władysława Haberna

 

Nauczyciel języka niemieckiego:
Danuta Rafacz

Nauczyciel historii:
Halina Mitoraj

Nauczyciel przyrody:

Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel biologii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel chemii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel fizyki:
Oksana Myślicka

 

Nauczyciel geografii:
Teresa Rozmus

 

Nauczyciel informatyki:
Karolina Leśniak

Nauczyciel techniki:
Jolanta Truty

Nauczyciel religii:
Barbara Żegleń


Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel muzyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Władysław Wesołowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Barbara Zastawnik

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Agnieszka Topolska

 

Nauczyciel edukacji o bezpieczeństwie:

Jolanta Truty

 

Pedagog: 

Jolanta Truty

 

Sekretarka:
Paulina Kusper

 


WYCHOWAWCY KLAS IV-VIII:

KLASA IV – Jolanta Truty

KLASA V – Władysław Wesołowski

KLASA VI – Aneta Karwacka-Kalinowska
KLASA VII – Karolina Leśniak

KLASA VIII – Władysława Haberna