Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Grono Pedagogiczne

KIEROWNICTWO SZKOŁY:
Stanisław Chowaniec - dyrektor


Nauczyciel oddziału zerowego:
Ewa Rosińska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Kazimiera Leja - klasa I

Katarzyna Sęk - klasa II

Małgorzata Chowaniec - klasa IIINauczyciele języka polskiego:
Halina Tylka

Joanna Kowalik
Stanisław Chowaniec

Nauczyciel matematyki:
Karolina Leśniak


Nauczyciel języka angielskiego:
Władysława Haberna

 

Nauczyciel języka niemieckiego:
Władysława Haberna

Nauczyciel historii:
Stanisław Chowaniec

Nauczyciel przyrody:

Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel biologii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel chemii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel fizyki:
Halina Kowalik

 

Nauczyciel geografii:
Teresa Rozmus

 

Nauczyciel zajęć komputerowych:
Karolina Leśniak

Nauczyciel zajęć technicznych:
Władysława Maśnica

Nauczyciel religii:
Barbara Żegleń

Agnieszka Bysiek

Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel muzyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Władysław Wesołowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Barbara Zastawnik


Sekretarka:
Lucyna Chrapko

 


WYCHOWAWCY KLAS IV-VII:
KLASA IV – Barbara Żegleń
KLASA V – Władysława Haberna

KLASA VI – Halina Tylka

KLASA VII – Władysław Wesołowski
KLASA VIII – Karolina Leśniak