Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Szkoła

2017.01.06 Orszak Trzech Króli w Chochołowie fot. Piotr Duraj, Paweł Łukasik

Już kolejny raz Orszak Trzech Króli przeszedł przez Chochołów, wioskę położoną przy granicy ze Słowacją.

Stało się już tradycją, że 6 stycznia w Chochołowie z kościoła do miejscowej szkoły przechodzi Orszak Trzech Króli. Nawet siarczysty mróz nie przeszkodził w zorganizowaniu tego barwnego korowodu, zakończonego jasełkami w miejscowej szkole. Uczestników prowadzili muzyka góralska i Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu.

Czytaj więcej...

2016.12.21 III Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

III Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Już po trzeci w Chochołowie odbył się Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, w ramach którego ocenione zostało 66 prac wykonanych przez uczniów z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu, 16 szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Czarny Dunajec, szkoły z Rokicin Podhalańskich, Skawy, gimnazjum z Rabki - Zdroju, szkół z Suchej Hory, Hladovki, Vitanovej i Dolnego Kubina na Słowacji oraz prac wykonanych przez wychowanków Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

Szopki oceniała komisja artystyczna w składzie: Stanisława Pilch – regionalista, przedstawiciel Związku Podhalan w Chochołowie, Skarbnik Gminy Czarny Dunajec, Jan Zięder – twórca ludowy, rzeźbiarz, Monika Styrczula – artysta plastyk i Aniela Stanek – twórca ludowy (malarstwo na szkle).

Komisja, jak co roku, miała trudności z wyłonieniem zwycięzców, gdyż wszystkie prace były ładne oraz pomysłowo wykonane w większości z naturalnych materiałów. Widać też duży wkład pracy dzieci i całych rodzin.

- Najtrudniejsze do oceny były obrazy na szkle. Wydaje się, że prace nie są samodzielnie wykonane przez dzieci. Wśród prac znajdują się też obrazki, które nie są malowane na szkle i dlatego trudno je porównać z innymi. Praca nr 3 w kategorii szopek rodzinnych została wyróżniona ze względu na duży wkład pracy, jednak nie jest zgodna z regulaminem. Organizatorzy ze swej strony proszą, aby dokładniej czytać regulamin i stosować się do niego w następnych latach, gdyż w tym roku nie wszystkie szopki spełniały wymagane kryteria – czytamy w pokonkursowym protokole.

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 21 grudnia 2016 r. podczas spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej w Chochołowie. Wyniki ogłosił dyrektor Szkoły Podstawowej w Chochołowie Stanisław Chowaniec, a nagrody wręczyli dyrektorzy szkół w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku – Ewa Palenik, Maria Domagała i Bogdan Tyrybon.

Zanim przedstawiono zwycięzców, przed zebraną publicznością, wystąpiły: grupa jasełkowa z Chochołowa, zespół regionalny „Góralczyk” ze słowackiej Suchej Hory oraz William Janik razem ze swoim podopiecznymi ze szkoły z Dolnego Kubina.

Po ogłoszeniu wyników, wszyscy obecni złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Pobłogosławił je ks. Stanisław Syc, proboszcz parafii św. Jacka w Chochołowie.

Czytaj więcej...

2016.03.10 Warsztaty - wykonywanie kwiatków z bibuły

W dniu wczorajszym czyli  10 marca w Szkole Podstawowej w Chochołowie odbyły się warsztaty dla dzieci i ich rodziców, podczas których panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic podzieliły się z uczestnikami swoimi umiejętnościami wykonywania kwiatów z bibuły. Dwugodzinne spotkanie upłynęło w bardzo miłej, niemal rodzinnej atmosferze. Instrukcje dotyczące samego wykonania pięknych róż, krokusów, stokrotek  wzbogacały ciekawe opowieści na temat dawnych zwyczajów związanych m.in. z Niedzielą Palmową.

Miejmy nadzieję, że efekty tego spotkania będziemy mogli oglądać już 20 marca, kiedy to w Chochołowie odbędzie się (przed mszą świętą o godz. 11.00) Parafialny Konkurs Palm.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom warsztatów, a szczególnie paniom ze Spytkowic za ich bezinteresowność, życzliwość oraz zaangażowanie.

Czytaj więcej...

2016.02.21 170. Rocznica Powstania Chochołowskiego tekst i fot. Piotr Duraj

21 lutego 1846 roku w Chochołowie doszło do niezwykłego wydarzenia. Górale z Chochołowa, Cichego, Dzianisza, Witowa i okolic pod przywództwem Jana Kantego Andrusikiewicza, miejscowego nauczyciela i organisty oraz wikarego ks. Józefa Leopolda Kmietowicza wystąpili zbrojnie przeciw władzom austriackim.

Dzisiaj przypada 170. rocznica tego zrywu patriotycznego. Na pamiątkę tych wydarzeń, ku chwale powstańców z Chochołowa, którzy chcieli walczyć o niepodległą Polskę zorganizowana została uroczystość, podczas której przypomniano bohaterów tamtych czasów.

W obchodach udział wzięło wielu mieszkańców Chochołowa i okolicznych miejscowości, a także goście. Swoją obecnością uroczystości uświetnił marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Obecni byli także parlamentarzyści – senator RP Jan Hamerski, poseł na Sejm RP Anna Paluch, oraz samorządowcy – radny województwa małopolskiego Jan Piczura, wicestarosta nowotarski Władysław Tylka, radni powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Roman Krupa, wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec Stanisław Gonciarczyk, radni Rady Gminy Czarny Dunajec, pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec, sołtysi. Nie zabrakło przedstawicieli straży granicznej, Związku Podhalan, wielu instytucji i stowarzyszeń, szkół, harcerzy i pocztów sztandarowych. W obchodach udział wzięli także mieszkańcy Słopnic, rodzinnej miejscowości Jana Kantego Andrusikiewicza oraz praprawnukowie przywódcy powstania chochołowskiego.

Czytaj więcej...

2016.02.18 Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego UG Czarny Dunajec / fot. Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

W ramach 170. rocznicy Powstania Chochołowskiego w Szkole Podstawowej w Chochołowie miał miejsce Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego. W konkursie, który odbył się 18 lutego udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów nie tylko z terenu gminy Czarny Dunajec.

Czytaj więcej...

Podłoże „poruseństwa” chochołowskiego 1846 r. op. dr hab. Jerzy M. Roszkowski

 

 

Podłoże „poruseństwa” chochołowskiego 1846 r.

 

W XIX stuleciu była jeszcze żywa wśród chochołowian tradycja udziału ich przodków w wojnach prowadzonych przez króla Stefana Batorego i następnych monarchów polskich. Tu osiadł w pod koniec XVI stulecia Bartłomiej Kluska – żołnierz piechoty wybranieckiej. Za waleczność wykazaną w bojach z Moskwą, a zwłaszcza w bitwie pod Wielkimi Łukami (1580 r.), został on wynagrodzony sołtystwem w Chochołowie. 20 marca 1592 r. Zygmunt III Waza wydał na założenie tej wsi przywilej lokacyjny, a 6 czerwca 1595 r. zatwierdził Bartłomieja Kluskę, zwanego już „Chochołowskim”, jako sołtysa wsi i określił jego prawa.

Czytaj więcej...

2016.01.06 Orszak Trzech Króli fot. Piotr Duraj

6 stycznia 2016 r. przez Chochołów przeszedł zapoczątkowany w zeszłym roku Orszak Trzech Króli. Barwny korowód prowadziła muzyka góralska i Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu.

Orszak wyruszył spod kościoła św. Jacka tuż po mszy św., by dotrzeć do miejscowej szkoły, gdzie odbyły się jasełka. W orszaku udział wzięli parafianie z Chochołowa i Koniówki, a także goście z okolicznych miejscowości. Wśród nich obecni byli m.in. skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisława Pilch, sołtys Chochołowa Kazimierz Marduła i sołtys Koniówki Jan Sroka. Wszyscy przeszli z papierowymi koronami na głowach, nieodzownym elementem orszaków w całej Polsce.

Czytaj więcej...

2015.12.21 II Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Już po raz drugi w Chochołowie odbył się Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, w ramach którego ocenione zostały 74 prace wykonane przez uczniów z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu, 18 szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Czarny Dunajec, szkoły z Rokicin Podhalańskich, Czarnej Góry, gimnazjum z Rabki - Zdroju, szkół z Suchej Hory, Hladovki, Vitanovej, Čimhovej i Dolnego Kubina na Słowacji oraz prac wykonanych przez wychowanków Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

Czytaj więcej...