Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Dokumenty

Regulamin I Transgranicznego Konkursu Szopek

§ 1

ORGANIZATORZY:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie
  • Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu
  • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

§ 2

CELE KONKURSU:

  1. Przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia.
  2. Kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
  3. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
  4. Popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci, kształtowani inwencji i wyobraźni twórczej.
  5. Rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnej oraz poczucia estetyki.
  6. Integracja rodziny w czasie wykonywania szopki (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie...)

Zobacz Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

 Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001r. oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 80, Poz.542.  zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 września 2013 r.

 

Czytaj więcej...