Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Protokół Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Wiersza Patriotycznego w Chochołowie

W konkursie wystąpiło 56 uczniów.

Jury w składzie: Maria Łaś i Anastazja Kapuśniak- nauczycielki języka polskiego, Maria Żołnierczyk- Związek Podhalan Oddział Czerwienne, Anna Trebunia-Wyrostek- etnograf
po przesłuchaniu uczestników przyznało następujące miejsca:

 

KATEGORIA LITERACKA

Grupa I - kl. 0-III

I miejsce – Julia Hosana, SP w Odrowążu

II miejsce – Marcin Turski, SP w Podczerwonem

III miejsce – Angelika Styrczula, SP nr 2 w Cichem

            Emilia Szczechowicz, SP w Chochołowie

Wyróżnienia – Amelia Domagała, SP nr 1 w Cichem

             Andrzej Turski, SP w Podczerwonem

 

Grupa II - kl. IV-VI

I miejsce – Katarzyna Szymusiak, SP w Załucznem

            Weronika Styrczula, SP nr 2 w Cichem

II miejsce – Milena Małecka, SP w Starem Bystrem

III miejsce – Elena Mniszak, SP w Czarnym Dunajcu          

Wyróżnienia- Weronika Knapczyk, SP nr 1w Cichem

            Helena Sikora, SP w Podszklu

 

 

Grupa III - kl. VII- VIII

I miejsce – Maciej Molek, SP w Załucznem

            Maria Domalik, SP w Załucznem

II miejsce – Izabela Krupa, SP w Witowie

III miejsce –  Maja Starostka, SP w Czarnym Dunajcu

            Zuzanna Mateja, SP w Odrowążu

Wyróżnienie- Karolina Gal, SP w Odrowążu

            Oliwia Obrochta, SP w Starem Bystrem

 

KATEGORIA GWAROWA

Grupa I - kl. 0-III

I miejsce – Jakub Tylka, SP w Chochołowie

II miejsce – Nadia Skorusa, SP w Chochołowie

III miejsce – Anna Piczóra, SP nr 2 w Cichem

Wyróżnienie- Krzysztof Mucha, SP w Starem Bystrem

            Witold Szewczyk, SP w Bielance

  

Grupa II - kl. IV-VI

I miejsce – Wiktoria Bazińska, SP w Chochołowie

           Kazimierz Michniak, SP w Chochołowie

II miejsce – Marcin Bobak, SP w Chochołowie

III miejsce – Piotr Czech, SP w Chochołowie

            Adrian Mrugała, SP nr 2 w Cichem

Wyróżnienie- Anna Bobak, SP w Chochołowie

Sylwia Topór, SP w Starem Bystrem 

Grupa III - kl. VII- VIII

I miejsce – Kinga Czyrnek, SP w Załucznem

II miejsce – Małgorzata Styrczula, SP w Chochołowie

            Katarzyna Szymala, SP w Chochołowie

III miejsce – Karolina Bzdyk-Bator, SP w Chochołowie

Krystian Mrugała, SP nr 2 w Cichem

Wyróżnienie- Aleksandra Nędza-Chotarska, SP w Kościelisku

 

Pani Maria Łaś, która wypowiadała się w imieniu komisji, podkreśliła wysoki poziom przygotowania uczestników konkursu. Szczególne podziękowania skierowała do uczniów i ich opiekunów kultywujących tradycję regionu, rozwijających szacunek dla gwary i znajomość literatury powstającej w języku górali. A patriotyzm był i jest dla nich wartością o niezmiernym znaczeniu. Oddzielna pochwałę od p. Łaś otrzymali uczniowie z Chochołowa.