Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Grono Pedagogiczne

KIEROWNICTWO SZKOŁY:
Joanna Kowalik - dyrektor


Nauczyciel oddziału zerowego:
Ewa Rosińska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Katarzyna Sęk - klasa I

Halina Stołowska - klasa II

Kazimiera Leja - klasa III

 
Nauczyciele języka polskiego:

Joanna Kowalik

Agnieszka Paniak

Halina Tylka


Nauczyciel matematyki:
Karolina Leśniak


Nauczyciel języka angielskiego:
Władysława Haberna

 

Nauczyciel języka niemieckiego:
Danuta Rafacz

Nauczyciel historii:
Dominik Michniak

Nauczyciel przyrody:

Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel biologii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel chemii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel fizyki:
Ewa Vermessy-Gruber

 

Nauczyciel geografii:
Teresa Rozmus

 

Nauczyciel informatyki:
Karolina Leśniak

Nauczyciel techniki:
Jolanta Truty

Nauczyciel religii:
Barbara Żegleń


Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel muzyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Władysław Wesołowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Barbara Zastawnik

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Agnieszka Topolska

 

Nauczyciel edukacji o bezpieczeństwie:

Jolanta Truty

 

Pedagog: 

Jolanta Truty

 

Pedagog specjalny: 

Małgorzata Wiśniewska

 

Psycholog:

Patrycja Świętek

 

Sekretarka:
Monika Knapczyk

 


WYCHOWAWCY KLAS IV-VIII:

KLASA IV – Karolina Leśniak

KLASA V – Władysława Haberna

KLASA VI – Halina Tylka

KLASA VII – Władysław Wesołowski
KLASA VIII – Aneta Karwacka-Kalinowska