Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Grono Pedagogiczne

KIEROWNICTWO SZKOŁY:
Stanisław Chowaniec - dyrektor


Nauczyciel oddziału zerowego:
Ewa Rosińska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Katarzyna Sęk - klasa I

Małgorzata Chowaniec - klasa II

Kazimiera Leja - klasa III

 Nauczyciele języka polskiego:
Halina Tylka

Agnieszka Paniak

Nauczyciel matematyki:
Karolina Leśniak


Nauczyciel języka angielskiego:
Władysława Haberna

 

Nauczyciel języka niemieckiego:
Danuta Rafacz

Nauczyciel historii:
Stanisław Chowaniec

Nauczyciel przyrody:

Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel biologii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel chemii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel fizyki:
Dariusz Basiński

 

Nauczyciel geografii:
Teresa Rozmus

 

Nauczyciel zajęć komputerowych:
Karolina Leśniak

Nauczyciel zajęć technicznych:
Jolanta Truty

Nauczyciel religii:
Barbara Żegleń

Agnieszka Bysiek

Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel muzyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Władysław Wesołowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Barbara Zastawnik

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Agnieszka Topolska

 

Nauczyciel edukacji o bezpieczeństwie:

Jolanta Truty

 

Pedagog: 

Jolanta Truty

 

Sekretarka:
Lucyna Chrapko

 


WYCHOWAWCY KLAS IV-VIII:
KLASA IV – Władysław Wesołowski

KLASA V – Aneta Karwacka-Kalinowska
KLASA VI – Karolina Leśniak

KLASA VII – Władysława Haberna

KLASA VIII – Halina Tylka