Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Grono Pedagogiczne

KIEROWNICTWO SZKOŁY:
Stanisław Chowaniec - dyrektor


Nauczyciel oddziału zerowego:
Ewa Rosińska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Katarzyna Sęk - klasa I

Małgorzata Chowaniec - klasa II

Kazimiera Leja - klasa III


Nauczyciele języka polskiego:
Halina Tylka
Stanisław Chowaniec

Nauczyciele matematyki:
Karolina Leśniak

Paulina Kubikova

Nauczyciel języka angielskiego:
Magdalena Kiernia

 

Nauczyciel języka niemieckiego:
Władysława Haberna

Nauczyciel historii:
Stanisław Chowaniec

Nauczyciel przyrody:

Karolina Leśniak

 

Nauczyciel biologii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel chemii:
Aneta Karwacka-Kalinowska

 

Nauczyciel fizyki:
Halina Kowalik

Nauczyciel zajęć komputerowych:
Karolina Leśniak

Nauczyciel zajęć technicznych:
Władysława Maśnica

Nauczyciel religii:
Barbara Żegleń

Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel muzyki:
Katarzyna Sęk

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Władysław Wesołowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Barbara Zastawnik


Sekretarka:
Halina Guńka

 


WYCHOWAWCY KLAS IV-VII:
KLASA IV – Magdalena Kiernia
KLASA V – Halina Tylka

KLASA VI – Władysław Wesołowski
KLASA VII – Karolina Leśniak